Slovensky English

Volajte: 0911 348 776 PO - PIA 9:00 - 18:00

Vitajte !

Servis POLAR, záručné podmienky

Autorizovaný servis (záručné aj pozáručné opravy):

TOP TREND, Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, tel./fax: +421 33/772 72 16, 0905 244 370
e-mail: info@top-trend.sk

 

V prípade, že sa rozhodnete zakúpiť si alebo vlastníte meracie zariadenie srdcovej frekvencie POLAR, vedzte, že vlastníte špičkový mikropočítač najnovšej generácie a nie hodinky.

A preto Vám akékoľvek opravy (väčšieho alebo menšieho charakteru a tiež samozrejme výmenu batérie) odporúčame výhradne v opravárenskom servise pre Polar. Prístroj je nutné po otvorení vodotesne utesniť (v prístroji musí byť stále rovnaký tlak vzduchu) a skontrolovať vodotesnosť testom vodotesnosti na špeciálnom prístroji. Ak by však zostal prístroj netesný proti vode (po neodbornej oprave alebo výmene batérie), môže dôjsť k jeho trvalému poškodeniu a oprava by potom mohla byť finančne veľmi náročná (niekedy sú to aj dve tretiny z ceny prístroja a niekedy je prístroj už neopraviteľný).

Aj pri potení sa pot dostane do netesného prístroja a môže zničiť prístroj úplne. Ak na prístroji rozbijete sklo (alebo len praskne), okamžite ho prestaňte používať, zabaľte ho do originálneho obalu, udržujte podľa možností v suchu a pošlite ho do opravárenského servisu. Taktiež pri akomkoľvek podozrení, že mohla byť narušená vodotesnosť prístroja, okamžite kontaktujte opravárenský servis.

Nedávajte prístroj opravovať hodinárom, lebo väčšinou nemajú možnosť uzavrieť prístroj vodotesne, nemajú náhradné tesnenie (ktoré po určitom čase treba vymeniť).

Bez testu vodotesnosti nikdy neviete určiť či je prístroj vodotesný.

Preto odporúčame nezasahovať neodborne do prístroja a vyvarovať sa tak vysokým nákladom na následnú opravu. Napríklad odborná výmena batérie u nás stojí zanedbateľnú čiastku vzhľadom k cene prístroja a trvá zvyčajne 2 až 3 dni.

Pred poslaním prístroja poštou nás vopred kontaktujte.


Oprava prístroja v záručnej dobe:

- prístroj pošlite alebo prineste v originálnom balení s celým príslušenstvom
- doložte Záručný list (originál) a doklad o kúpe (môže byť aj kópia)
- doložte presný popis závady (aj keď ste závadu vopred konzultovali telefonicky alebo mailom)
- výrobok musí byť riadne očistený od mechanických nečistôt
- výrobok musí byť riadne hygienicky očistený (opraný, hlavne v prípade vysielacieho pásu)

 
Oprava prístroja po záručnej dobe:

- prístroj môžete priniesť alebo poslať poštou, pričom stačí časť, na ktorej chcete opravu vykonať
- doložte presný popis závady (aj keď ste závadu vopred konzultovali telefonicky alebo mailom)
- výrobok musí byť riadne očistený od mechanických nečistôt
- výrobok musí byť riadne hygienicky očistený (opraný, hlavne v prípade vysielacieho pásu)

Samostatné náhradné diely nepredávame – toto sa netýka popruhov na vysielače, náhradných vysielačov, držiakov, doplnkových senzorov a pod. ...


Modely AXN, cyklocomputery CS, RS400(sd), RS800(sd)

Výmena batérie je možná užívateľom. Prístroj je vyrobený tak, aby po výmene batérie užívateľom bol znova vodotesný. Nutné je však pri výmene batérie očistiť styčné plochy spodného krytu a skrutkovateľného veka batérie. Pritom je nutné správne uloženie tesnenia. Ak zákazník pošle takýto model do opravárenského servisu pre SR, automaticky je chápané, že chce vykonať výmenu batérie tak, aby bol prístroj v 100% vodotesnom stave.


Záručné podmienky

Predpokladom k uplatneniu záruky je predloženie riadne vyplneného a potvrdeného technického preukazu a dokladu o kúpe. Všetky vady (aj na prvý pohľad nepodstatného charakteru) je potrebné okamžite hlásiť značkovému servisu, pretože ak by dôsledkom takejto vady nastalo poškodenie ďalších častí prístroja, môže byť nárok na záručnú opravu zamietnutý!

Nárok na uznanie záruky zaniká, ak prístroj nie je používaný v súlade s pokynmi obsiahnutými v uživateľskej príručke, v prípade neodborného zásahu (napr. otvorenie prjímača, resp. ak nie je oprava vykonaná výhradným značkovým servisom), pri mechanickom porušení chybnou manipuláciou, neadekvátnym nárazom a pod. Záruka sa nevzťahuje na batérie v prijímači, vysielači a senzore! Životnosť batérie inštalovanej výrobcom, môže byť kratšia ako je uvádzané v manuály.

Ak vyžaduje prístroj opravu, v záručnej dobe alebo po nej, obracajte sa na značkovú opravovňu a to priamo prostredníctvom výhradného distribútora pre SR (adresa je na 1. strane technického preukazu). Prístroj zabalte starostlivo do pôvodného obalu, aby nemohol byť pri preprave poškodený a uveďte všetky problémy s prevádzkou prístroja alebo požiadavky opravy.

Prístroj a senzory je nutné riadne očistiť od vonkajších nečistôt. Vysielač je nutné pred doručením do servisu očistiť od potu, nečistôt a elastický popruh vyprať. Uviesť ho tak do hygienicky čistého stavu. V opačnom prípade tak vykoná servis a tento úkon Vám bude účtovaný.